Terveysfaktaa vai huuhaata?


Luotettavan terveystiedon ja huuhaan erottaminen toisistaan voi olla vaikeaa. Sen vuoksi lääkärit ovat aktivoituneet jakamaan tietoa sosiaalisessa mediassa.

Hopeavettä, ihmeruokavalioita ja rokoteskeptisyyttä. Tieteeseen pohjautumattomat terveyskäsitykset, uskomuslääkintä ja varsinainen
huuhaa leviävät etenkin internetissä.

Sen vuoksi lääketieteen opiskelijat perustivat Vastalääke ry:n, joka keskittyy
tutkitun terveystiedon välittämiseen. Yhdistyksen puheenjohtaja, lääkäriksi
opiskeleva Tatu Han ja Turun yliopistollisesta keskussairaalasta sapattivapaalla oleva ylilääkäri, professori Juhani Knuuti puhuivat Helsingin Lääkäripäivillä tammikuussa.

–Somessa keskustelu on nopeaa, vähän niin kuin chattailisit kaverin kanssa. Rajallisen merkkimäärän vuoksi ei ole aikaa pitkille perusteluille, Han kuvailee sosiaalisen median logiikkaa.

Nopeus on sosiaalisen median eli somen valttikortti, mistä syystä kriittinen
medialukutaito ja lähdekriittisyys ovat yhä tärkeämpiä taitoja.

Tatu Han (vas.) ja Juhani Knuuti.


Ei vastakkainasettelua, vaan oikeaa terveystietoa


Markkinoilla on monenlaisia hoitoja, palveluita ja tee-se-itse-testejä, jotka ovat vapaasti kenen tahansa ostettavissa. Knuutin mukaan on olennaista tutkia kaupittelijan esittämiä terveysväittämiä.

–Jos reikihoidon sanotaan rentouttavan, ja ihminen kokee rentoutuvansa ja hyvinvointinsa paranevan, se on hyvä. Jos sen sijaan reikihoidon sanotaan parantavan rintasyövästä, se on vaarallista. Knuutin mukaan eron tekeminen on olennaista eikä kaikkea lääketieteen ulkopuolista hoitoa kannata nimetä uskomushoidoksi. Esimerkiksi joogasta on tutkittuja terveyshyötyjä.

–En halua vastakkainasettelua lääketieteen ja vaihtoehtohoitojen välillä. Lääkärin ei ole tarkoitus syyllistää vaihtoehtohoitojen käyttäjiä tai vähätellä potilaan kokemusta, vaan nimenomaan puolustaa sairaita ihmisiä ja suojella heitä huijareilta. Tehtävämme on oikaista virheellisiä terveysväittämiä, Knuuti sanoo.

Näitä väitteitä oikaistaan nykyisin yhä enemmän sosiaalisen median palveluissa. Vastalääke ry:n jäsenet ovat alkaneet julkaista somessa yleistajuista tietoa terveydestä. Yhdistyksen jäsenet ovat lääketieteen ja muiden terveysalojen opiskelijoita. Koulutuksensa vuoksi he kykenevät tulkitsemaan netissä liikkuvia tietoja ja virheellisiä väitteitä paremmin kuin maallikot.

Pseudotieteen saamasta palstatilasta huolimatta suomalaiset luottavat tieteeseen vahvasti, syksyllä 2019 julkaistu Tiedebarometri kertoo.
–Tulokset ovat lääketieteen kannalta myönteisiä: kiinnostus tieteeseen ja tutkimukseen on kasvanut, ja yhä useampi luottaa lääkäriin. Uskon, että viestiminen on vaikuttanut asiaan, Tatu Han sanoo.

Milloin varoituskellojen pitäisi soida?

S = salaliitto

Terveysväitteen tai tieteellisen väitteen on maininta (teollisuuden) salaliitosta.

T = tutkimus

Väitettä ei perustella tutkimuksella, tai ei ainakaan ihmisellä toteutetulla tutkimuksella.

I = ihme

Väitteeseen liittyy mullistavia tai ihmeellisiä tuloksia.

G = guru

Väitteen esittäjä julistautuu guruksi tai vähintään väitteen yhteydessä mainitaan guru.

M = myynti.

Väittäjällä on aiheeseen taloudellinen intressi.

A = asiantuntemus.

Väittäjällä ei ole aiheeseen liittyvää koulutusta.

Tutkittua terveystietoa tarjoavat muun muassa
lääkäriseura Duodecimin ylläpitämä Terveyskirjasto ja sairaanhoidon asiantuntijoiden suunnittelema Terveyskyla.fi-verkkopalvelu.

Vastalääke ry:n verkkosivut www.vastalaake.fi ja sosiaalisen median tilit @vastalaakefi tarjoavat tutkittua terveystietoa yleistajuisesti. Hengitysliitto välittää tutkittua tietoa hengitysterveydestä.

Teksti Kukka-Maria Ahokas
Kuvat Kukka-Maria Ahokas, Shutterstock

Hengitysliiton jäsenlehti | Julkaistu 1/2020